Art Konculica

ČUVAMO OKOLIŠ

U izradi proizvoda promišljamo zeleno – brinemo o okolišu koristeći nove materijale namijenjene za otpad – višak u drvnoj proizvodnji.

Recikliranjem gradimo našu priču – drugo lice drvenih ploča sa potpisom.

U procesu recikliranja koristimo ostatke novih sirovina: drvo, iveral, MDF-ploča, prirodna koža, inox, čelik i ostale uporabne materijale otpada.

Recikliranjem smanjujemo potrebu korištenja novih sirovina i materijala pri čemu ne uzrokujemo zagađenje prirode i okoliša, gomilanje otpada na odlagalištima.