Prikazuje se svih 52 rezultata

Stolna lampa – Čipka

Stolna lampa Čipka je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Elegantna lampa za prostore različite

Stolna lampa – Morska

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Plavi kolorit je dopadljivo

Stolna lampa – Proljetna

Stolna lampa Proljetna  izrađena je od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Plitka struktura i skladan kolorit

Stolna lampa – Ljetna

Stolna lampa Ljetna je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Šareni kolorit je dopadljivo dekorativno

Stolna lampa – Brodić

Stolna lampa Brodić izrađena je od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Izražajna lampa koja se uočava

Stolna lampa – U plavom

Stolna lampa U plavom je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Oblik, asimetrična cjelina, geometrijska

Stolna lampa – Van Gogh

Stolna lampa Van Gogh izrađena je od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Lampa koja uljepšava svaki

Stolna lampa – Lili

Stolna lampa Lili izrađena je od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Neutralna paleta boja i stilizacija

Stolna lampa – Cake light 1

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Šareni kolorit u pastelnoj

Stolna lampa – Cake light 2

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Šareni kolorit uz neutralnu

Stolna lampa – Cake light 3

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Dopadljivo  funkcionalno i dekorativno

Stolna lampa – Cake light 4

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Struktura i kolorit su

Stolna lampa – Cake light 5

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Šareni kolorit uz dekorativni

Stolna lampa – Cake light 6

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Neutralna pozadina uz razigranu

Stolna lampa – Cake light 7

Stolna lampa Cake light  izrađena je od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Šareni kolorit uz bakrene

Stolna lampa – Cake light 8

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Izražajna moderna lampa koja

Stolna lampa – Cake light 9

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Florealni motiv i pastelni

Stolna lampa – Cake light 10

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Za ljubitelje apstrakcije i

Stolna lampa – Cake light 11

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Umjeren kolorit i reljefna

Stolna lampa – Cake light 12

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča u kombiniranoj tehnici. Naše lampe spajaju ljubav prema apstrakciji, šarenoj

Stolna lampa – Cake light 13

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča u kombiniranoj tehnici. Naše lampe spajaju ljubav prema apstrakciji, šarenoj

Stolna lampa – Cake light 14

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča u kombiniranoj tehnici. Naše lampe spajaju ljubav prema apstrakciji, šarenoj

Stolna lampa – Cake light 15

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča u kombiniranoj tehnici. Naše lampe spajaju ljubav prema apstrakciji, šarenoj

Stolna lampa – Cake light 16

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Tople boje odabir su

Stolna lampa – Cake light 17

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča u kombiniranoj tehnici. Naše lampe spajaju ljubav prema apstrakciji, šarenoj

Stolna lampa – Cake light 18

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča u kombiniranoj tehnici. Naše lampe spajaju ljubav prema apstrakciji, šarenoj

Stolna lampa – Cake light 19

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča u kombiniranoj tehnici. Naše lampe spajaju ljubav prema apstrakciji, šarenoj

Stolna lampa – Cake light 20

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Šareni kolorit uz neutralnu

Stolna lampa – Elegantna

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Spoj prirodnog, neutralnog  i

Stolna lampa – Crte

Stolna lampa Crte je izrađena od recikliranih drvenih ploča u kombiniranoj tehnici. Naše lampe spajaju ljubav prema apstrakciji, šarenoj paleti

Stolna lampa – Vita

Stolna lampa Vitat je izrađena od recikliranih drvenih ploča u kombiniranoj tehnici. Naše lampe spajaju ljubav prema apstrakciji, šarenoj paleti

Stolna lampa – U trokutu

Stolna lampa U trokutu  je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Toplo hladni kontrast je

Stolna lampa – U crvenom

Stolna lampa U crvenom je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Intenzivna crvena uz zlatne

Stolna lampa – U plavom

Stolna lampa U plavom  je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom.

Stolna lampa – Natura

Stolna lampa Natura je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Za ljubitelje neutralnog kolorita.

Stolna lampa – Rijeka

Stolna lampa Rijeka je izrađena od recikliranih drvenih ploča i kombiniranja oblikovnog materijala sa akrilikom. Neutralni kolorit koji se uklapa

Stolna lampa – Crno i bijelo

Stolna lampa Cake light je izrađena od recikliranih drvenih ploča u kombiniranoj tehnici. Naše lampe spajaju ljubav prema apstrakciji,  boji

Stolna lampa – Lagana

Stolna lampa Lagana je izrađena od recikliranih drvenih ploča u kombiniranoj tehnici. Naše lampe spajaju ljubav prema apstrakciji, šarenoj paleti

Stolna lampa – Zelena pločica

Stolna lampa Zelena pločica je izrađena od recikliranih drvenih ploča u kombiniranoj tehnici. Naše lampe spajaju ljubav prema apstrakciji, šarenoj

Stolna lampa – Cvjetna

Stolna lampa Cvjetna je izrađena od recikliranih drvenih ploča u kombiniranoj tehnici. Naše lampe spajaju ljubav prema slikanju, šarenoj paleti

Visilica iz linije Etno 1

Etno linija izrađena je od drvenih ploča (orah i / ili maslina). Ručno je oslikana i zaštičena premazom.

Visilica iz linije Etno 2

Etno linija izrađena je od drvenih ploča (orah i / ili maslina). Ručno je oslikana i zaštičena premazom.

Visilica iz linije Etno 3

Etno linija izrađena je od drvenih ploča (orah i / ili maslina). Ručno je oslikana i zaštičena premazom.

Visilica iz linije Etno 4

Etno linija izrađena je od drvenih ploča (orah i / ili maslina). Ručno je oslikana i zaštičena premazom.