Grožnjan

Dimenzija: 80 × 100 cm

Slika reljefnog karaktera rađena u kombiniranoj tehnici.

Apstraktna slika u kojoj je morski krajolik polazište likovnog predočavanja.

Nazovite nas

Kategorija: