Igra

Dimenzija: 120 x 80 cm

Slika reljefnog karaktera rađena u kombiniranoj tehnici.

Dinamična cjelina u kojoj se snaga pokreta predočava zakrivljenim plohama, dominantno hladnim koloritom i različitim osobinama površine.

Nazovite nas

Kategorija: