Pogled na različito

Pogled na dvije različite slike koje zajedno čine lijepu cjelinu.

Lijeva: Dvije strane jednog lica

Desna: Na tragu dinosarima

Dimenzije: 126×60 cm

Ovo je primjer slika koje nisu rađene kao diptih, ali se mogu tako doživjeti.

Nazovite nas

Kategorija: